Podanie w sprawie pracy

Gdy poszukujemy pracy, zdajemy sobie sprawę, że tym, co okazuje się naszą wizytówką jest CV. Tam wyliczamy po kolei nasze wykształcenie, doświadczenie zawodowe, umiejętności czy hobby. Pracodawca badając podobny dokument nabiera już stopniowo przekonania, kim jest jednostka kryjąca się pod tym pismem. Niemniej, planując zdobyć bardziej istotne informacje na jej temat, konieczny będzie tu list motywacyjny. Pozwala on poznać kandydata ubiegającego się o dane stanowisko, bardzo dokładnie, dlatego firmy przeważnie wymagają go oprócz CV. Również następnego pisma związanego z procesem rekrutacyjnym, nie można lekceważyć poruszając ten temat. Chodzi tutaj o podanie w sprawie pracy. Dokument taki tworzy się chociażby w sytuacji, jeśli nie odszukamy w żadnym źródle informacji ogłoszenia dotyczącego naboru na daną posadę, ale chcielibyśmy o nią zabiegać. Podanie jest zatem zwróceniem się do pracodawcy lub osoby odpowiedzialnej za przyjmowanie personelu o uwzględnienie naszej kandydatury. Pismo takie jest krótkie, a zawiera ogólne informacje na swój temat, miejsce i datę sporządzenia oraz dane podmiotu , gdzie chcemy pracować. Następnie należy użyć zwrotu grzecznościowego, a zaraz pod nim w kilku zdaniach nakreślić prośbę o przyjęcie wraz z krótkim opisem motywacji.